Əlaqə

“Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu

AZ1012, Bakı, Azərbaycan,

Moskva prospekti, 73

Tel./Faks: (+99412) 430-19-90 (Qəbul otağı)

Telefon:     (+99412) 430-08-25

   (+99412) 430-08-35

   (+99412) 430-08-52

   (+99412) 431-84-49

   (+99412) 431-53-06

   (+99412) 530-16-72

   (+99412) 530-27-08

E-mail:     office@sukanal.az