Rəhbərlik

 İmanov Fərda Əli oğlu

Direktor

 Qəyyumov Vəfa Şahbala oğlu

Direktor müavini