Rəhbərlik

Mirzəyev Vüqar Sərdar oğlu 

Direktor

İmanov Fərda Əli oğlu

Direktor müavini

Babayev Mehman Hacıbala oğlu

Direktor müavini