Rəhbərlik

 Qurbanov Çingiz Ziyadxan oğlu

Direktor

İmanov Fərda Əli oğlu

Direktor müavini

Abdullayev Vaqif Adil oğlu

Direktor müavini

Babayev Mehman Hacıbala oğlu

Direktor müavini