Elmi – Texniki Şura

“Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layhə İnstitutunun Elmi-Texniki Şurasının tərkibi İnstitutun 1 fevral 2017-ci il tarixli  8 nömrəli əmri ilə təsdiqlənmişdir.

“Sukanal”  Elmi-Tədqiqat və Layhə İnstitutunun Elmi-Texniki Şurasının üzvlərinin

S İ Y A H I S I

 Soyadı, adı, atasının  adı
Vəzifəsi, elmi dərəcəsi, elmi adı
1. İmanov Fərda Əli oğlu “Sukanal” ETLİ-nin direktoru, Elmi-Texniki Şuranın sədri, c.e.d., prof., 5406.01
2. Qəyyumov Vəfa Şahbala oğlu “Sukanal” ETLİ-nin direktor müavini, Elmi-Texniki Şuranın sədr müavini
3. Əbilov Fazil Adil oğlu “Sukanal”  ETLİ-nin baş elmi işçisi, t.e.d., 3305.05
4. İmanov Murad Həsən oğlu “Sukanal” ETLİ-nin Təlim-Tədris Mərkəzinin rəisi, r.ü.e.d.,1214.01
5. İsmayılov Rəşail Abdulhüseyn oğlu “Sukanal” ETLİ-nin və Elmi-Texniki Şuranın elmi katibi, c.ü.f.d., 5406.01
6. Şərifov Rauf Rüstəm oğlu “Sukanal” ETLİ-nin müşaviri, k.ü.f.d., 2316.01
7. Abdullayev Çingiz Əli oğlu “Azərsu” ASC sədrinin müşaviri, t.ü.f.d, 2318.01; kult.ü.e.d., 6219.01
8. Ağayev Telman Salman oğlu “Azərsu” ASC sədrinin müşaviri
9. Abdullayev Kamal Mehman oğlu Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin İstilik energetikası kafedrasının professoru, t.e.d., 3343.01
10. Abdullayev Şəmsəddin Naib oğlu Sukanal” ETLİ-nin “Elmi-tədqiqat və qrunt” şöbəsinin rəisi, tibb.ü.f.d., 3240.01
11. Adilov İqbal Əliməmməd oğlu “Sukanal” ETLİ-nin Texniki şöbəsinin rəisi
12. Bayramov Arzuman Əvəz oğlu İslam İnkişaf  Bankı ilə birgə maliyyələşdirilən layihənin mühəndis qrup rəhbəri, t.ü.f.d., 3305.08
13. Cavadzadə Elşad Bəylər oğlu “Azərsu” ASC-nin Planlaşdırma və keyfiyyətə nəzarət departamentinin rəis müavini, t.ü.f.d., 3103.02
14. Cabbarov Ramiz Həsən oğlu “Sukanal” ETLİ-nin Müəllif nəzarəti qrupunun rəhbəri
15. Cavadov Marat Heybət oğlu “Sukanal” ETLİ-nin Smeta şöbəsinin rəisi
16. Cəfərov Cəfər Famil oğlu “Sukanal” ETLİ-nin Kanalizasiya və yağış suları sistemlərinin layihələndirilməsi və ekspertizası şöbəsinin rəisi
17. Əzizov Nizami Rahim oğlu “Sukanal” ETLİ-nin Geodeziya şöbəsinin rəisi
18. Əhmədov Fizuli Şəfaqət oğlu “Sukanal” ETLİ-nin Kanalizasiya və yağış suları sistemlərinin layihələndirilməsi və ekspertizası şöbəsinin mühəndisi, t.ü.f.d., 3305.10
19. Əzizov Fikrət Kazım oğlu “Sukanal” ETLİ-nin Layihələrin tərtibatı və buraxılışı şöbəsinin rəisi
19. Qurbanov Elçin Cəlal oğlu “Azərsu” ASC-nin Elmi araşdırmalar və beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin aparıcı mühəndisi, f.ü.f.d., 2202.01
20. Fərgüzadov Namiq Savalan oğlu “Sukanal” ETLİ-nin Yerüstü tikili və qurğuların layihələndirilməsi və ekspertizası şöbəsinin rəisi
21. Hüseynov İlham Aydın oğlu “Sukanal” ETLİ-nin Hüquq şöbəsinin rəisi
22. Hümbətov Azər Cəlil oğlu “Sukanal” ETLİ-nin Mühasibat uçotu və hesabatı şöbəsinin rəisi
23. İbadullayev Faiq Yunis oğlu AzMİU-nun Bina və qurğuların istismarı və rekanstruksiyası  kafedrasının professoru, t.e.d., 3305.05
24. İsrafilov Yusif Нəbib oğlu AMEA, Geologiya və Geofizika İnstitutunun “Hidrologiya və mühəndisi geologiya” şöbəsinin müdiri, g.-m.e.d., 2518.01
25. İsgəndərli Elman Tomar oğlu “Sukanal” ETLİ-nin İnformasiya texnologiyalarının tətbiqi şöbəsinin rəisi
26. Kəlbiyev Yaşar Atakişi oğlu “Azərsu” ASC-nin İqtisadiyyat və uçot idarəsinin rəisi, i.e.d., 5301.01
27. Kəngərli Asif Cəlal oğlu AzMİU-nun Ekologiya mühəndisliyi kafedrasının dosenti, t.ü.f.d., 3305.05
28. Kərimov Rəşad Məhəmmədrza oğlu “Sukanal” ETLİ-nin Elektromexanika və avtomatika şöbəsinin rəisi
29. Qaşqay Rəna Bəyim Mir Tağı qızı AMEA, Qurunun hidrologiyası və su ehtiyatları şöbəsinin müdiri,c.e.d.,  5406.01
30. Quliyev Fikrət Səttar oğlu AzMİU-nun dosenti, t.e.d, 3308.01
31. Quliyev Aftandil Təvəkkül oğlu Sukanal” ETLİ-nin Su təchizatı sistemlərinin layihələndirilməsi və ekspertizası şöbəsinin rəisi
32. Qocamanov Məqsəd Hüseyn oğlu BDU-nun Geodeziya və kartoqrafiya kafedrasının müdiri, t.e.d., prof., 2504.01
33. Quliyev Rasim Kamil oğlu Azərsu” ASC-nin Su mənbələrinin və magistral kəmərlərin idarə olunması şöbəsinin rəisi, t.ü.f.d., 3305.05
35. Qasımov Zahid Zakir oğlu “Azərsu” ASC-nin Texnoloji proseslərə nəzarət və ekologiya şöbəsinin rəisi, k.ü.f.d., 2314.01
36. Qəribov Elman Hacı oğlu “Sukanal” ETLİ-nin  “Büllur” Poliqrafiya Mərkəzinin rəisi
37. Mahmudov Rza Nadir oğlu Hidrometeorologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun direktoru, c.e.d., prof., 5406.01
38. Məmmədov Vaqif  Ağa Əli oğlu AMEA,  Geologiya və Geofizika İnstitutu, Geoekologiya şöbəsinin müdiri, c.e.d.,  5406.01
39. Məmmədov Səhrat Comart oğlu “Sukanal” ETLİ-nin Kadrlar şöbəsinin rəisi
40. Məmmədov Əli Sətdər oğlu “Sukanal” ETLİ-nin Geotexnika şöbəsinin rəisi
41. Nağıyev Zahid Abbasqulu oğlu “Sukanal” ETLİ-nin Su təchizatı, kanalizasiya sistemlərinin və hidrotexniki qurğuların tədqiqi şöbəsinin rəisi
42. Nəsirov Elnur Hafiz oğlu “Sukanal” ETLİ-nin Qrunt və su tədqiqatları şöbəsinin böyük elmi işçi, b.ü.f.d., 3101.01; 2426.01
43. Pənahlı Firuzə Xəlilağa qızı “Sukanal” ETLİ-nin İcraya nəzarət və kargüzarlıq  şöbəsinin rəisi
44. Rüstəmov Elkin Həsən oğlu “Sukanal” ETLİ-nin Su mənbələrinin tədqiqi və işlənməsi şöbəsinin rəisi
45. Şəfizadə İosif Qasanoviç “Sukanal” ETLİ-nin Su təchizatı, kanalizasiya sistemlərinin və hidrotexniki qurğuların tədqiqi şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, t.ü.f.d., 3305.05
46. Tarixazər Zivər Əbülfəz qızı “Sukanal” ETLİ-nin Su təchizatı, kanalizasiya sistemlərinin və hidrotexniki qurğuların tədqiqi şöbəsinin rəis müavini, t.ü.f.d., 3305.05
47. Əliyev Arif Hüseynəli oğlu “Sukanal” ETLİ-nin İnnovasiyalar şöbəsinin rəisi