Elmi – Texniki Şura

“Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layhə İnstitutunun Elmi-Texniki Şurası üzvlərinin

SİYAHISI

 

 Soyadı, adı və atasının adı
Vəzifəsi, elmi dərəcəsi və elmi adı
1. Qurbanov Çingiz Ziyadxan oğlu “Sukanal” ETLİ-nin direktoru, Elmi-Texniki Şuranın sədri
2. İmanov Fərda Əli oğlu “Sukanal” ETLİ-nin direktor müavini, Elmi-Texniki Şuranın sədr müavini, c.e.d., prof., 5406.01
3. Abdullayev Vaqif Adil oğlu “Sukanal” ETLİ-in direktor müavini, Elmi-Texniki Şuranın sədr müavini
4. Babayev Mehman Hacıbala oğlu “Sukanal” ETLİ-in direktor müavini, Elmi-Texniki Şuranın sədr müavini
5. Əbilov Fazil Adil oğlu “Sukanal”  ETLİ-nin baş elmi işçisi, t.e.d., 3305.05
6. İmanov Murad Həsən oğlu “Sukanal” ETLİ-nin baş elmi işçisi, r.ü.e.d.,1214.01
7. İsmayılov Rəşail Abdulhüseyn oğlu “Sukanal” ETLİ-nin və Elmi-Texniki Şuranın elmi katibi, c.ü.f.d., 5406.01
8. Şərifov Rauf Rüstəm oğlu Sukanal” ETLİ-nin müşaviri, k.ü.f.d., 2316.01
9. Abdullayev Çingiz Əli oğlu “Azərsu” ASC sədrinin müşaviri, t.ü.f.d, 2318.01; kult.ü.e.d., 6219.01
10. Abdullayev Şəmsəddin Naib oğlu Sukanal” ETLİ-nin Qrunt və su tədqiqatları şöbəsinin rəisi, tibb.ü.f.d., 3240.01
11. Cavadzadə Elşad Bəylər oğlu “Azərsu” ASC-nin Planlaşdırma və keyfiyyətə nəzarət departamentinin rəis müavini, t.ü.f.d., 3103.02
12. Cəfərov Cəfər  Famil  oğlu “Sukanal” ETLİ-nin Kanalizasiya və yağış suları sistemlərinin layihələndirilməsi və ekspertizası şöbəsinin rəisi
15. Əzizov Nizami Rahim oğlu “Sukanal” ETLİ-nin Geodeziya şöbəsinin rəisi
13. Əhmədov Fizuli Şəfaqət oğlu “Sukanal” ETLİ-nin Kanalizasiya və yağış suları sistemlərinin layihələndirilməsi və ekspertizası şöbəsinin mühəndisi, t.ü.f.d., 3305.10
14. İsrafilov Yusif Нəbib oğlu AMEA, Geologiya və Geofizika İnstitutunun “Hidrogeologiya və mühəndisi geologiyası” şöbəsinin müdiri, g.-m.e.d., 2518.01
15. Kəlbiyev Yaşar Atakişi oğlu “Azərsu” ASC-nin Iqtisadiyyat və Uçot İdarəsinin rəisi, i.e.d., 5301.01
16. Kəngərli Asif Cəlal oğlu AzMİU-nun Mühəndis sistem və qurğularının tikintisi mühəndisliyi kafedrasının dosenti, t.ü.f.d., 3305.05
17. Qaşqay Rəna Bəyim Mir Tağı qızı AMEA, Qurunun hidrologiyası və su ehtiyatları şöbəsinin müdiri, c.e.d.,  5406.01
18. Quliyev Aftandil Təvəkkül oğlu “Sukanal” ETLİ-nin Su təchizatı sistemlərinin  layihələndirilməsi və ekspertizası şöbəsinin rəisi
19. Qocamanov Məqsəd Hüseyn oğlu BDU-nun Geodeziya və kartoqrafiya kafedrasının müdiri, t.e.d., prof.
20. Qurbanov Elçin Cəlal oğlu “Azərsu” ASC-nin Elmi araşdırmalar və xarici əlaqələr şöbəsinin aparıcı mühəndisi, f.ü.f.d., 2202.01
21. Qasımov Zahid Zakir oğlu “Azərsu” ASC-nin Texnoloji proseslərə nəzarət və ekologiya şöbəsinin rəisi, k.ü.f.d., 2314.01
22. Qənbərov Elman Surxay oğlu Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Su Problemləri İnstitutunun direktoru, t.ü.f.d., 3305.08
23. Məmmədov Nurməmməd Yaşar oğlu AzMİU-nun Mühəndis sistem və qurğularının tikintisi mühəndisliyi kafedrasının müdiri,dos. t.ü.f.d. t.ü.f.d., 3305.05
24. Məmmədov Vaqif  Ağa Əli oğlu AMEA,  Geologiya və Geofizika İnstitutu, Geoekologiya şöbəsinin müdiri, c.e.d.,  5406.01
25. Nağıyev Zahid Abbasqulu oğlu “Sukanal” ETLİ-nin Su təchizatı, kanalizasiya sistemlərinin və hidrotexniki qurğuların tədqiqi şöbəsinin rəisi
26. Nəsirov Elnur Hafiz oğlu  “Sukanal” ETLİ-nin Qrunt və su tədqiqatları şöbəsinin böyük elmi işçi, b.ü.f.d., 3101.01; 2426.01
27. Rüstəmov Elkin Həsən oğlu “Sukanal” ETLİ-nin Su mənbələrinin tədqiqi və işlənməsi şöbəsinin rəisi
28. Şəfizadə İosif Qasanoviç “Sukanal” ETLİ-nin Su təchizatı, kanalizasiya sistemlərinin və hidrotexniki qurğuların tədqiqi şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, t.ü.f.d., 3305.05
29. Tarixazər Zivər Əbülfəz qızı “Sukanal” ETLİ-nin Su təchizatı, kanalizasiya sistemlərinin və hidrotexniki qurğuların tədqiqi şöbəsinin rəis müavini, t.ü.f.d., 3305.05