Elmi – Texniki Şura

“Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layhə İnstitutunun Elmi-Texniki Şurasının tərkibi İnstitut direktorunun 25 iyun 2016-ci il 48 nömrəli əmri ilə təsdiqlənmişdir. Elmi-Texniki Şuranın 23 nəfər üzvü vardır. Onlardan 9 nəfər elmlər doktoru,  11 nəfəri isə fəlsəfə doktorudur.

“Sukanal”  Elmi-Tədqiqat və Layhə İnstitutunun Elmi-Texniki Şurasının üzvlərinin

S İ Y A H I S I

 Soyadı, adı, atasının  adı
Vəzifəsi, elmi dərəcəsi, elmi adı
1. Kəlbiyev Yaşar Atakişi oğlu “Sukanal” ETLİ-nin direktoru, Elmi-Texniki Şuranın sədri, i.e.d., prof., 5301.01
2. Ələkbərov Adışirin Balaşirin oğlu “Sukanal” ETLİ-nin elmi işlər üzrə direktor müavini, Elmi-Texniki Şuranın sədr müavini, g-m.e.d., 2518.01
3. Cavadzadə Elşad Bəylər oğlu “Sukanal” ETLİ-nin direktor müavini, Elmi-Texniki Şuranın sədr müavini, t.ü.f.d., 3103.02
4. İsmayılov Rəşail Abdulhüseyn oğlu “Sukanal” ETLİ-nin və Elmi-Texniki Şuranın elmi katibi, c.ü.f.d., 5406.01
5. Əbilov Fazil Adil oğlu “Sukanal”  ETLİ-nin baş elmi işçisi, t.e.d., 3305.05
6. Abdullayev Çingiz Əli oğlu “Azərsu” ASC sədrinin müşaviri, Elmi araşdırmalar və beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin rəisi, t.ü.f.d., 2318.01; kult.ü.e.d., 6219.01
7. İmanov Murad Həsən oğlu “Sukanal” ETLİ-nin Təlim-Tədris Mər­kəzinin rəisi, r.ü.e.d.,1214.01
8. Abdullayev Şəmsəddin Naib oğlu “Sukanal” ETLİ-nin Qrunt və su tədqiqatları şöbəsinin rəisi, tibb.ü.f.d., 3240.01
9. Bayramov Arzuman Əvəz oğlu İslam İnkişaf  Bankı ilə birgə maliyyələşdirilən layihənin mühəndis qrup rəhbəri, t.ü.f.d., 3305.08
10. Bəşirov Feyruz Bəşir oğlu “Azərsu” ASC-nin layihə məsləhətçisi, t.e.d., 3305.10
11. Əhmədov Fizuli Şəfaqət oğlu “Sukanal” ETLİ-nin Su təchizatı sistemlərinin  layihələndirilməsi və ekspertizası şöbəsinin mühəndisi, t.ü.f.d., 3305.10
12. İmanov Fərda Əli oğlu BDU-nun Hidrometeorologiya kafedrasının müdiri, c.e.d., prof., 5406.01
13. İbadullayev Faiq Yunis oğlu AzMİU-nun Bina və qurğuların istismarı və rekanstruksiyası  kafedrasının professoru, t.e.d., 3305.05
14. İsrafilov Yusif  Нəbib oğlu AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunun Hidrogeologiya və mühəndisi geologiyası şöbəsinin rəisi, g-m.e.d., 2518.01
15. Kəngərli Asif Cəlal oğlu AzMİU-nun Ekologiya mühəndisliyi kafedrasının dosenti, t.ü.f.d., 3305.05; “Azərsu” ASC-nin layihə məsləhətçisi
16. Quliyev Rasim Kamil oğlu “Azərsu” ASC-nin Su mənbələrinin və magistral kəmərlərin idarə olunması şöbəsinin rəisi, t.ü.f.d., 3305.05
17. Quliyev Aftandil Təvəkkül oğlu “Sukanal” ETLİ-nin Su təchizatı sistemlərinin  layihələndirilməsi və ekspertizası şöbəsinin rəisi
19. Quliyev Fikrət Səttar oğlu AzMİU-nun Ekologiya mühəndisliyi kafedrasının dosenti, t.e.d., 3308.01
20. Qasımov Zahid Zakir oğlu “Azərsu” ASC-nin Texnoloji proseslərə nəzarət və ekologiya şöbəsinin rəisi, k.ü.f.d., 2314.01
19. Qurbanov Elçin Cəlal oğlu “Azərsu” ASC-nin Elmi araşdırmalar və beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin aparıcı mühəndisi, f.ü.f.d., 2202.01
21. Şərifov Rauf Rüstəm oğlu “Sukanal” ETLİ-nin müşaviri, k.ü.f.d., 2316.01
22. Tarixazər Zivər Əbülfəz qızı “Sukanal” ETLİ-nin Su təchizatı, kanalizasiya sistemlərinin və hidrotexniki qurğuların tədqiqi şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, t.ü.f.d., 3305.05
23. Yusubov Əli Yusub oğlu Mərkəzi Laboratoriyanın Təchizat şöbəsinin rəisi, k.ü.f.d., 2314.01