Elmi əsərlər və monoqrafiyalar

İnstitutun fəaliyyəti dövründə (1961-ci ildən) əməkdaşları tərəfindən respublikada və xaricdə 50-dən çox monoqrafiya və 2000-dən çox institutun elmi-texniki fəaliyyətini əks etdirən məqalələr çap olunmuşdur.

İnstitutun əməkdaşları tərəfindən su mənbələrinin tədqiqi və işlənməsi sahəsində, su təchizatı, tullantı suların kənarlaşdırılması, hidravlika və hidrotexnika sahəsində bir sıra monoqrafiyalar hazırlanmışdır.

Onlardan aşağıdakıları qeyd etmək olar:

“Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutunun əməkdaşlarının son 20 ildə dərc olunmuş elmi işlərinin və ixtiralarının tam siyahısı.

 

Coğrafiya elmləri doktoru, professor Fərda İmanovun 2016-cı ildə çapdan çıxmış “Водные ресурсы и их использование в трансграничном бассейне р. Куры” adlı kitabını buradan yükləyə bilərsiniz.