Scientific works and monographs

In the period of Institute’s activity ( since 1961) more than 50 monographs and 2000 articles reflecting scientific technical activity of the Institute have been published by employees of the Institutes in the Republic and abroad.

A number of monographs have been prepared by the Institute’s employees  in the field of research of water resources and exploration, water supply and disposal of waste water, hydraulics and hydrotechnic.

Some of them are the followings:

A complete list of published scientific works and inventions of employees of  “Sukanal” Scientific Research and Design Institute within last 20 years.

Below you can download the  books published by the staff of the Institute in recent years.

  1. Farda Imanov “Водные ресурсы и их использование в трансграничном бассейне р. Куры” .
  2. Farda Imanov, Adishirin Alekperov “Azərbaycanın su ehtiyatlarının müasir dəyişmələri və inteqrasiyalı idarə olunması” .
  3. Zahid Nagiyev “Bakı şəhəri və Abşeron regionunun su mənbələri”
  4. Aftandil Guliyev “Nasos stansiyalarının, magistral boru kəmərlərinin texnoloji və hidravliki hesablanması”