Milli normativlər

AzDTN 1.5-4

AzDTN 1.6-1

AzDTN 2.6-1

AZS ГОСТ 21.101-2010

AZS ГОСТ 21.204-2010

AZS ГОСТ 21.501-2010

AZS ГОСТ 21.508-2010

Normativ sənədlərin siyahısı