Qanunlar

Su təchizatı və tullantı suları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

Bələdiyyələrin su təsərrüfatı haqqında  Azərbaycan Respublikasının qanunu

Memarlıq fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu