Elmi – Texniki Şura

“Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layhə İnstitutunun Elmi-Texniki Şurası üzvlərinin

S İ Y A H I S I

Soyadı, adı və atasının  adı Vəzifəsi, elmi dərəcəsi, elmi adı
1. Mirzəyev Vüqar Sərdar oğlu “Sukanal” ETLİ-nin direktoru, Elmi-Texniki Şuranın sədri
2. İmanov Fərda Əli oğlu “Sukanal” ETLİ-nin direktoru, Elmi-Texniki Şuranın sədr müavini, c.e.d., prof., 5406.01
3. Babayev Mehman Hacıbala oğlu “Sukanal” ETLİ-in direktor müavini, Elmi-Texniki Şuranın sədr müavini
4. Əbilov Fazil Adil oğlu “Sukanal”  ETLİ-nin baş elmi işçisi, t.e.d., 3305.05
5. İsmayılov Rəşail Abdulhüseyn oğlu “Sukanal” ETLİ-nin və Elmi-Texniki Şuranın elmi katibi, c.ü.f.d., 5406.01
6. Şərifov Rauf Rüstəm oğlu “Sukanal” ETLİ-nin müşaviri, k.ü.f.d., 2316.01
7. Abdullayev Çingiz Əli oğlu “Azərsu” ASC sədrinin müşaviri, t.ü.f.d, 2318.01; kult.ü.e.d., 6219.01
 8. Abbasov Aydın Tapdıq oğlu  “Azərsu” ASC-nin Texniki istehsalat departamentinin rəisi
9. Abdullayev Şəmsəddin Naib oğlu “Sukanal” ETLİ-nin Qrunt və su tədqiqatları şöbəsinin rəisi, tibb.ü.f.d., 3240.01
10. Adilov İqbal Əliməmməd oğlu “Sukanal” ETLİ-nin Texniki şöbəsinin rəisi
11. Cəfərov Cəfər  Famil  oğlu “Sukanal” ETLİ-nin Kanalizasiya və yağış suları sistemlərinin layihələndirilməsi və ekspertizası şöbəsinin rəisi
12. Əbdüləzimov Rais Ülfət oğlu “Sukanal” ETLİ-nin Hidroloji tədqiqatlar şöbəsinin rəisi
13. Əhmədov Fizuli Şəfaqət oğlu “Sukanal” ETLİ-nin Hidroloji tədqiqatlar şöbəsinin böyük elmi işçisi, t.ü.f.d., 3305.10
14. Kəlbiyev Yaşar Atakişi oğlu “Azərsu” ASC-nin Iqtisadiyyat və Uçot İdarəsinin rəisi, i.e.d., 5301.01
15. Verdiyev Rafiq Həmid oğli Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Hidrometeorologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun direktor müavini, c.ü.f.d., 5406.01
16. Quliyev Aftandil Təvəkkül oğlu “Sukanal” ETLİ-nin Su təchizatı sistemlərinin  layihələndirilməsi və ekspertizası şöbəsinin rəisi
17. Qocamanov Məqsəd Hüseyn oğlu BDU-nun Geodeziya və kartoqrafiya kafedrasının müdiri, t.e.d., prof.
18. Quliyev Rasim Kamil oğlu “Sukanal” ETLİ-nin Su təchizatı, kanalizasiya sistemlərinin və hidrotexniki qurğuların tədqiqi şöbəsinin aparıcı elmi işçi, t.ü.f.d., 3305.05
19. Qasımov Zahid Zakir oğlu “Azərsu” ASC-nin Su mənbələrinin, emal qurğularının  idarə olunması və ekologiya şöbəsinin rəis müavini, k.ü.f.d., 2314.01
20. Qənbərov Elman Surxay oğlu Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Su Problemləri İnstitutunun direktoru, t.ü.f.d., 3305.08
21. Mahmudov Rza Nadir oğlu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Hidrometeorologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun laboratoriya müdiri, c.e.d., prof., 5406.01
22. Məmmədov Nurməmməd Yaşar oğlu AzMİU-nun Mühəndis sistem və qurğularının tikintisi kafedrasının müdiri,dos. t.ü.f.d., 3305.05
23. Məmmədov Vaqif  Ağa Əli oğlu AMEA,  Geologiya və Geofizika İnstitutu, Geoekologiya şöbəsinin müdiri, c.e.d.,  5406.01
24. Nağıyev Zahid Abbasqulu oğlu “Sukanal” ETLİ-nin Su təchizatı, kanalizasiya sistemlərinin və hidrotexniki qurğuların tədqiqi şöbəsinin rəisi
25. Şəfizadə İosif Qasanoviç “Sukanal” ETLİ-nin Su təchizatı, kanalizasiya sistemlərinin və hidrotexniki qurğuların tədqiqi şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, t.ü.f.d., 3305.05
26. Tarixazər Zivər Əbülfəz qızı “Sukanal” ETLİ-nin Su təchizatı, kanalizasiya sistemlərinin və hidrotexniki qurğuların tədqiqi şöbəsinin rəis müavini, t.ü.f.d., 3305.05