Elmi əsərlər və monoqrafiyalar

İnstitutun fəaliyyəti dövründə (1961-ci ildən) əməkdaşları tərəfindən respublikada və xaricdə 50-dən çox monoqrafiya və 2000-dən çox institutun elmi-texniki fəaliyyətini əks etdirən məqalələr çap olunmuşdur.

İnstitutun əməkdaşları tərəfindən su mənbələrinin tədqiqi və işlənməsi sahəsində, su təchizatı, tullantı suların kənarlaşdırılması, hidravlika və hidrotexnika sahəsində bir sıra dərslik və monoqrafiyalar hazırlanmışdır.

Onlardan aşağıdakıları qeyd etmək olar:

“Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutunun əməkdaşlarının son 20 ildə dərc olunmuş elmi işlərinin və ixtiralarının tam siyahısı.

 İnstitut əməkdaşlarının son illərdə çap olunmuş kitabları ilə aşağıda tanış ola bilərsiniz.

  1. Fərda İmanov “Водные ресурсы и их использование в трансграничном бассейне р. Куры” .
  2. Fərda İmanov, Adışirin Ələkbərov “Azərbaycanın su ehtiyatlarının müasir dəyişmələri və inteqrasiyalı idarə olunması” .
  3. Zahid Nağıyev “Bakı şəhəri və Abşeron regionunun su mənbələri”
  4. Aftandil Quliyev “Nasos stansiyalarının, magistral boru kəmərlərinin texnoloji və hidravliki hesablanması”