Şollar – 100

“Şollar-Bakı su qurğuları kompleksinin” 100 illiyinə həsr olunmuş “Su ehtiyatları, hidrotexniki qurğular və ətraf mühit” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-praktiki konfransın materilları.  I hissə

“Şollar-Bakı su qurğuları kompleksinin” 100 illiyinə həsr olunmuş “Su ehtiyatları, hidrotexniki qurğular və ətraf mühit” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-praktiki konfransın materilları. II hissə