Su sərfinin hesablanması

Hüquqi və fiziki şəxslərə məxsus qeyri-yaşayış obyektlərinin su və kanalizasiya şəbəkəsinə qoşulmasına dair texniki şərtin verilməsi üçün ilk növbədə  su sərfinin hesablanması proseduru həyata keçirilməlidir. Bu məqsədlə “Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutunun fəaliyyət dairəsinə su sərfinin hesablanması daxil edilmişdir.

Su sərfinin hesablanması üçün “Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutuna təqdim edilməsi vacib olan sənədlər:

 

Fiziki şəxslər üçün:

 1. “Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutunun direktorunun adına  ƏRİZƏ;
 2. Vətəndaşın ŞƏXSİYYƏT VƏSİQƏSİ və surəti;
 3. Obyektin vətəndaşa məxsus olduğunu və mülkiyyət hüququn təsdiq edən sənəd (Hüquqların Dövlət qeydiyyatı haqqında daşınmaz əmlakın Dövlət reyestrindən ÇIXARIŞ-ı və surəti və ya Rayon İcra Hakimiyyəti Orqanının SƏRƏNCAM-ı və surəti;
 4. Obyektin TEXNİKİ PASPORTU və surəti;
 5. Obyektin ESKİZ LAYİHƏSİ və surəti;
 6. VÖEN və surəti
 7. Hüquqların Dövlət qeydiyyatı haqqında daşınmaz əmlakın Dövlət reyestrindən ÇIXARIŞ-ında obyekt fərdi yaşayış evi kimi qeyd olunubsa, müvafiq İcra Hakimiyyəti Orqanı tərəfindən obyektin qeyri-yaşayış obyekti (dəqiq təyinatı göstərilməklə) kimi istifadə olunduğu barədə ARAYIŞ və surəti;
 8. Qeyri-yaşayış obyektinin sahibi şəxsən müraciət edə bilmədiyi təqdirdə təmsil edən şəxs notarial qaydada təsdiq olunmuş ETİBARNAMƏ və surəti ilə müraciət etməlidir.
 9. Vətandaş ərizəni poçt vasitəsilə göndərirsə, ərizədə obyektin dəqiq təyinatının, tikintialtı sahəsinın və ərizəçinin əlaqə nömrəsinin göstəriləməsi vacibdir.

 

Hüquqi şəxslər üçün:

 1. Firma blankında, möhür və müəssisənin rəhbərinin imzası ilə su sərfinin hesablanması üçün “Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutunun direktorunun adına MƏKTUB;
 2. Obyektin müəssisəyə məxsus olduğunu və mülkiyyət hüququn təsdiq edən sənəd (Hüquqların Dövlət qeydiyyatı haqqında daşınmaz əmlakın Dövlət reyestrindən ÇIXARIŞ-ı və surəti və ya Rayon İcra Hakimiyyəti Orqanının SƏRƏNCAM-ı və surəti;
 3. Obyektin TEXNİKİ PASPORTU və surəti;
 4. Obyektin ESKİZ LAYİHƏSİ və surəti;
 5. Bank rekvizitləri və surəti.